Μόχλευση ARCON | Enterprise Vault για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης κωδικών πρόσβασης

2
Μόχλευση ARCON |  Enterprise Vault για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης κωδικών πρόσβασης

Το περιεχόμενο

Σήμερα, τα περιβάλλοντα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης της επιχείρησης αντιμετωπίζουν συνεχώς απειλές κατάχρησης κωδικού πρόσβασης. Οι λογαριασμοί υπηρεσιών εφαρμογών που χρησιμοποιούν προνομιακά διαπιστευτήρια για την εκτέλεση προγραμματισμένων αυτοματοποιημένων εργασιών δεν αποτελούν εξαίρεση.

Πράγματι, με τον πολλαπλασιασμό των λογαριασμών εφαρμογών υπηρεσιών σε ένα όλο και πιο ετερογενές περιβάλλον πληροφορικής, οι υποκείμενες εφαρμογές σε οποιοδήποτε περιβάλλον πληροφορικής αντιμετωπίζουν συνεχώς ευπάθειες σχετικά με τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης.

Πρώτον, οι διαχειριστές που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των λογαριασμών υπηρεσίας εφαρμογών αντιμετωπίζουν τη μέγιστη πρόκληση της διαχείρισης των κωδικών πρόσβασης εκατοντάδων εφαρμογών που έχουν αλληλεξαρτήσεις. Εάν γίνει χειροκίνητα, η όλη διαδικασία διαχείρισης κωδικού πρόσβασης μπορεί να είναι χρονοβόρα.

Επιπλέον, οι κωδικοί πρόσβασης που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της σωστής πρόσβασης τη σωστή στιγμή για τον σωστό λόγο είναι πάντα ευάλωτοι σε σκόπιμα και ακούσια ανθρώπινα λάθη. Εάν ολόκληρος ο μηχανισμός αλλαγής κωδικών πρόσβασης των λογαριασμών υπηρεσίας εφαρμογών δεν έχει σωστή διαδικασία διαχείρισης κωδικών πρόσβασης, μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητο χρόνο διακοπής λειτουργίας, επιθέσεις εσωτερικών πληροφοριών ή/και απώλειες παραγωγικότητας.

Τι θα μπορούσε να συμβεί εάν αυτή η διαδικασία διαχείρισης κωδικού πρόσβασης για λογαριασμούς υπηρεσιών εφαρμογών είναι αυτοματοποιημένη; Οι οργανισμοί μπορούν να αποκομίσουν τα οφέλη του λιγότερου χρόνου που αφιερώνουν οι διαχειριστές, την ευκολία, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια, επειδή όλοι οι λογαριασμοί υπηρεσιών είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους.

Η καλύτερη λύση για τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης για λογαριασμούς υπηρεσιών εφαρμογών

Οι λογαριασμοί υπηρεσίας εφαρμογών σε οποιοδήποτε περιβάλλον πληροφορικής απαιτούν ισχυρή διαχείριση κωδικών πρόσβασης για την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών. Με τη βοήθεια του ARCON | Η λύση Enterprise Vault (EV), η διαδικασία διαχείρισης κωδικού πρόσβασης για πολλαπλές εφαρμογές αυτοματοποιείται μέσω ενός μόνο τερματικού. Διαχειρίζεται την αλλαγή και την εναλλαγή των κωδικών πρόσβασης παρακολουθώντας τις απαραίτητες λεπτομέρειες των διακομιστών και των διευθύνσεων IP.

Επιπλέον, εάν υπάρχει οποιαδήποτε απαίτηση για ενημέρωση ή αλλαγή των κωδικών πρόσβασης των αρχείων διαμόρφωσης, τότε η αλλαγή των κωδικών πρόσβασης από σύστημα σε σύστημα δεν είναι καθόλου έξυπνη ιδέα. Το ARCON Enterprise Vault’s App to App Password Management μπορεί να εξοικονομήσει πολύ πολύτιμο χρόνο μόνο με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης κωδικών πρόσβασης.

Ποια είναι τα δεδουλευμένα οφέλη;

ARCON | Η διαχείριση κωδικών πρόσβασης εφαρμογής σε εφαρμογή του Enterprise Vault δεν είναι εφάπαξ όφελος. Αντίθετα, συνεχίζει να βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα οφέλη του χαμηλού κόστους, της λιγότερης χειρωνακτικής παρέμβασης και των μηδενικών πιθανοτήτων διακοπής λειτουργίας. Αν λάβουμε υπόψη τα συνολικά οφέλη, μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  • Ελαχιστοποιεί τις εσωτερικές απειλές δημιουργώντας ακραίους περιορισμούς προνομιακής πρόσβασης
  • Η διαχείριση και ο έλεγχος των εφαρμογών λογαριασμών υπηρεσίας γίνεται αυτόματα με την περιστροφή και την τυχαία επιλογή των κωδικών πρόσβασης
  • Διατηρεί την εμπιστευτικότητα και την ιερότητα των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού υπηρεσίας
  • Μειώνει τις πιθανότητες διακοπής λειτουργίας
  • Ενισχύει την παραγωγικότητα εξαλείφοντας τον κίνδυνο χειροκίνητης διαδικασίας αλλαγής κωδικού πρόσβασης
  • Πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των παγκόσμιων και τοπικών ρυθμιστικών αρχών που ζητούν υποχρεωτική εναλλαγή κωδικού πρόσβασης

συμπέρασμα

Οι λογαριασμοί υπηρεσίας ή οι λογαριασμοί προνομιούχου τομέα χρησιμοποιούνται από κρίσιμες εφαρμογές που είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν με τα λειτουργικά τους συστήματα για την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών. Προκύπτουν μεγάλες πιθανότητες για άνευ προηγουμένου οπισθοδρομήσεις εάν υπάρχουν ανθρώπινα λάθη λόγω χειροκίνητης παρέμβασης στη διαχείριση κωδικών πρόσβασης. ARCON | Το Enterprise Vault’s App to App Password Management βοηθά τους οργανισμούς να αυτοματοποιήσουν ολόκληρη τη διαδικασία διαχείρισης κωδικών πρόσβασης και να αποτρέψουν την ανώμαλη πρόσβαση που οδηγεί σε οποιοδήποτε περιστατικό IT.

Schreibe einen Kommentar